Ocena brak

PHRONESIS

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PHRONESIS (gr. <phrónesis> = rozsądek, roztropność (zwłaszcza w sprawach pra­ktycznych))

Mądrość praktyczna, czyli wiedza o wła­ściwych celach postępowania, i związana z nią umiejętność dobierania odpowied­nich środków do ich osiągnięcia. Tak np. charakteryzowana przez Arystotelesa mą­drość praktyczna jest cnotą, którą odróżnia on zarówno od wiedzy teoretycznej, jak i od umiejętności czysto technicznych.

Podobne prace

Do góry