Ocena brak

Philippe de Vitry

Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013

W tym czasie obok naduywanego podziału trójdzielnego w rytmice dochodzi do głosu - jakorównorzedny - podział dwudzielny, podstawa muzyki pózniejszej. Coraz czesciej odchodzi sieod skal koscielnych przez podwyszanie niektórych dzwieków skali {musica fictu), wskutekczego muzyka nie ma ju swego pierwotnego modalnego charakteru.

Nastepuje tu oddalenienie tylko od chorału gregorianskiego, ale i od zasad organalnych. Wybitny twórca okresu arsnova, kompozytor i teoretyk Philippe de Vitry (1291 -1361), wprowadza zakaz stosowaniakwint równoległych i formułuje nauke prowadzenia głosów. Z jego licznych utworówzachowały sie trzy- i czterogłoso- we motety izorytmiczne. Philippe de Vilry był te dyplomatai - cenionym przez Petrarke - poeta, zmarł jako biskup.

Podobne prace

Do góry