Ocena brak

Pesymistyczne spojrzenie na człowieka w bajkach Ignacego Krasickiego

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Bajka- utwór dydaktyczny z pogranicza liryki i epiki, cechuje go alegoryczność, gdyż bohaterami są zazwyczaj zwierzęta o ludzkiej psychice. Niekiedy bohaterami są ludzie i wówczas bajka nabiera cech satyrycznych. Bajka należy do najstarszych utworów dydaktycznych. Wywodzi się z twórczości ludowej.

Twórcą pierwszych bajek był Ezop (VIw.p.n.e.,Grecja,niewolnik). Rozróżniamy bajki: epigramatyczne- niewielki rozmiar, zwięźle ujęty morał, oraz narracyjne (lafontenowskie)- sytuacja jest szerzej przedstawiona, często występuje dłuższa fabuła upodabniająca ją do noweli. Pesymistyczne spojrzenie widać już we "WSTĘPIE DO BAJEK". Zawarł w nim Krasicki gorzką prawdę o życiu, w którym nie ma miejsca na uczciwość, szlachetność, dobroć, rzetelność. Ludzie przedstawieni w tej bajce jawią się nam jako pijacy, awanturnicy, złodzieje, skąpcy, egoiści. Ta niewiara w istnienie pozytywnych wartości wynika z pesymistycznej postawy wobec życia.

"SZCZUR I KOT"- ośmieszenie tępoty umysłowej idącej w parze z samouwielbieniem. Ostrzeżenie przed brakiem krytycyzmu wobec siebie doprowadzającego do życiowej katastrofy. "DEWOTKA"- krytyka fałszywej pobożności, ostrzeżenie przed ludźmi, którzy pod maską ukrywają swoje prawdziwe oblicze. "LEW POKORNY"- walka z pochlebstwem. Bajka ta nie ośmiesza, ukazuje okrutną prawdę o człowieku, który boi się prawdy i żąda pochlebstw. Pochlebcą żyje się lepiej (lew), a prawdomówni za swoją szczerość i odwagę płacą wysoką cenę (owca zabita przez lwa).

"MALARZE"- człowiekowi mówiącemu prawdę tak jak malarzowi wiernie oddającemu rzeczywistość powodzi się gorzej. "JAGNIĘ I WILCY"- aluzja do sytuacji polski, którą symbolizuje jagnię zjedzone przez wilków, Wilcy to zaborcy, którym aby zjeść owcę wystarcza jeden argument "Smacznyś słaby i w lesie". "WINO I WODA", "DWA PSY"- krytyka stosunków społecznych. Pogodne i bogate życie szlachty jest okupione pracą chłopów. Chłop wyzyskiwany przez szlachtę może sobie pozwolić jedynie na picie wody, a dzięki jego pracy szlachta pije wino. Praca chłopa traktowana jest jako jego naturalny obowiązek.

Podobne prace

Do góry