Ocena brak

PERSONALIZACJA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PERSONALIZACJA (tłum. fr. <personnalisation>, z nłc. personalis = osobisty) Termin Teilharda de Chardin oznaczający:

  1. rozwój osoby ludzkiej, który polega na: a) rozwoju indywidualnym, b) zacieś­nianiu i pogłębianiu więzi z innymi ludźmi, c) zachowywaruu i zacieśnianiu jedności z Najwyższą Osobą, czyli z Bogiem;

  2. rozwój wartości osobowych w życiu społecznym, dokonujący się dzięki per­sonalizacji w powyższym znaczeniu (A), dalej — dzięki właściwie realizowanej —> so­cjalizacji (2) i wreszcie dzięki otwarciu się człowieka na oddziaływanie Chrystusa-Omegi (-> punkt Omega).

Podobne prace

Do góry