Ocena brak

PERFORMATYW

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PERFORMATYW <tłum. ang. <performative use>)

Według teorii języka rozwijanej przez je­den z kierunków —> filozofii analitycznej (c) — wyrażenie (mające najczęściej postać zdania z podmiotem w pierwszej osobie liczby pojedynczej), które przez sam fakt wygłoszenia go powoduje stan rzeczy, o którym mówi. Na przykład gdy prze­wodniczący zebrania wypowiada zwrot „Otwieram dyskusję", to powoduje tym sa­mym otwarcie dyskusji; podobnie powie­dzenie „Zobowiązuję się" rodzi zobowiąza­nie, itp. Teorię wyrażeń performatywnych zapoczątkował J. L. Austin.

Do góry