Ocena brak

PERCEPCJONIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PERCEPCJONIZM (łc. perceptio = zbiera­nie, ujmowanie; poznanie) ang. perceptionism; fr. perceptionnisme; nm. Perzeptionnismus, Perzeptionalismus

  1. t. pozn. Stanowisko wyrażające się w tezie, że spostrzeżenie zmysłowe bez­pośrednio kontaktuje podmiot z rzeczy­wistością względem niego zewnętrzną (m. in. Th. Reid, V. Cousin, H. Spencer) oraz że stanowi ono podstawę poznania, a przez to i wiedzy (m. in. W. Hamilton). Percepcjonizm w tym znaczeniu jest zbli­żony do -^ intuicjonizmu (2), -> realizmu (IB), a jego przeciwieństwem jest- illacjonizm (1).

  2. t. pozn. Termin używany niekiedy na określenie teorii przyjmujących, że przed­miot poznania od razu przedstawia się podmiotowi jako zewnętrzny względem niego i umiejscowiony w określonym układzie przestrzennym. Określenie przeciwstawne: teoria -^ projekcji (2).

Podobne prace

Do góry