Ocena brak

PELC JANUSZ

Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012

PELC JANUSZ, ur. 5 IX 1930 w Warszawie, historyk literatury. Po studiach polonist. na UW (1948-53) pracował pocz. jako nauczyciel gimn. "później pracownik nauk. IBL PAN, habilitowany 1965, prof. od 1975; prowadzi też zajęcia dydakt. na UW i (1969-72) na UL. W 1975 wykładał na uniw. w Brukseli, prowadząc jednocześnie badania porówn. nad renesansem i barokiem. Współwydawca od 1969 (od 1976 zastępca red. nacz.) serii —> Studia Staropolskie, red. wielu wydawnictw zbiór., jak np. Problemy literatury staropolskiej (cz. 1-3 1972-78). Własne badania nauk. skupia na literaturze XVI-XVII w., jej charakterze i przemianach, na pograniczu literatury i sztuk piast., niektórych zagadnieniach teorii literatury; w dziedzinie tej ogłosił kilka studiów przekrojowych, jak Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej. Od XVI do połowy XVIII wieku (1965), Liryka polska XVII w. Główne linie rozwoju (1965), Kontrreformacja, sarmatyzm a rozwój literatury polskiej (1970), Renesans w literaturze polskiej. Początki i rozwój (1972), Europejskość i swojskość literatury polskiego renesansu (1973), Poezja łacińska w Polsce XVI wieku (1978), ponadto monografię emblematyki staropol. Obraz - słowo - znak (1973). Szczególną uwagę poświęcił trzem poetom staropol. -Sz. Szymonowicowi, Z. Morsztynowi, J. Kochanowskiemu; wydał obszerne wybory ich twórczości (w BN: Szymonowica Sielanki i pozostałe wiersze polskie 1564, Morsztyna Wybór wierszy 1975, Kochanowskiego Fraszki 1957 i Treny 1969, wyd. 4 1980, oraz osobno: Poezje 1979), opracował monografię Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta (1966), i drugą w nieco in. ujęciu Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII w. (1973), a także obszerną monografię Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej (1980), przynoszącą szczegółowe omówienie biografii i dzieła poety.

Podobne prace

Do góry