Ocena brak

Pedagogika rodziny - Rodzina opływowa

Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011

  • Typowa rodzina przedprzemysłowa charakteryzowała się zarówno duża liczbą dzieci jak i licznymi krewnymi – dziatkami, wujkami, ciotkami i kuzynami. Są one ze swojej natury nieruchliwe. Trudne do przesiedlenia i wędrówki z miejsca na miejsce. „Poszerzona rodzina”.

  • Uprzemysłowienie czyli rozwój przemysłu, pociągnęło za sobą masowe przenoszenie się ludzi, którzy opuszczali gospodarstw rolne w poszukiwaniu pracy. W ten sposób rodzina poszerzona stopniowo pozbawiała się „nadwagi” i w końcu wyłoniła się rodzin „nuklearna” składająca się tylko z rodziców i małej liczby dzieci. Jest to rodzina łatwo przenośna, znacznie bardziej mobilna. Stała się standardowym modelem we wszystkich krajach uprzemysłowionych.

  • Superindustrializm, czyli następny eta rozwoju gospodarczego i technologicznego, wymaga jeszcze większej mobilności. Związku z tym można się spodziewać, że wśród rodzin przyszłości wiele wybierze bezdzietność. W ten sposób krusząc model rodziny do dwojga osób: kobiety i mężczyzny. . Dwojgu ludziom, może nawet o podobnych karierach, łatwiej będzie osiągać wy­kształcenie i przemieszczać się geograficznie, niż rodzinom obciążo­nym dziećmi. Zmierzamy do sy­tuacji, w której „rodzicielstwo będzie udziałem tylko niektórych rodzin, nastawionych na wypełnianie tej funkcji, jaką jest wychowywanie dzieci". Pozostała część ludności, będzie funkcjonować - po raz pierwszy w dziejach - jako wolne i niezależne jednostki.

  • Kompromisowym wyjściem może być nie rezygnacja z dzieci, lecz po­siadanie ich w późniejszym wieku. Mężczyznami i kobietami targają dziś często sprzeczności - czy poświęcić się karierze zawodowej czy posiadaniu dzieci. Dylemat ten może ominąć całkowicie wiele małżeństw w przyszło­ści, gdyż wychowywanie dzieci można będzie odłożyć do emerytury.

  • Jak na razie może się to wydawać dziwne, ale jak rodzenie dzieci zostanie oderwane od uwarunkowań biologicznych, nic po za tradycją nie będzie uzasadniać posiadania dzieci w młodym wieku. Można będzie poczekać i kupić sobie embrion lub kilka embrionów późnej jak zakończona zostanie kariera zawodowa.

  • Bezdzietność ma szansę rozpowszechnić się wśród ludzi młodych i w średnim wieku, normą zaś staną się sześćdziesięciolatki opiekujące się niemowlętami.

Do góry