Ocena brak

Pedagogika postmodernistyczna, założenia, modernistyczny dyskurs edukacji,postmodernistyczne kontrowersje,

Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /20.08.2005

PEDAGOGIKA POSTMODERNISTYCZNA

POSTMODERNIZM- czyli inaczej ponowoczesność, prad intelektualny i artystyczny rozwijajacy sie od lat 60. XX w.poczatkowo w USA potem w Europie Zachodniej w opozycji do dominujacej kultury,cechujacy sie zatarciem granic miedzy kultura elitarna a masowa ,nawiazywaniem do innych epok i kultur,eklektyzmem,ludycznoscia,nieuznawaniem uniwersalnych regul,norm i wartosci estetycznych.Skutkiem postmodernizmu jest w filozofii i nauce odrzucenie uniwersalnie pojmowanej prawdy i uniwersalnych metod poznawczych,schematow w mysleniu i dzialaniu,upadek autorytetow.
Eklektyzm, połączenie środków formalnych i treściowych, zaczerpnięte z innych stylów, kręgów twórczych, dające efekt kompilacji i dalekie od spójnej całości.
Ludyczność (łac. ludus – zabawa, gra) – cecha literatury pięknej, polegająca na jej zdolności do zaspokajania potrzeby rozrywki. Jest główną cechą kultury masowej. Funkcję tę realizują różne dzieła i gatunki takie jak bajka, farsa, komedia, melodramat, satyra

Termin postmodernizm wprowadzono do nauki już w latach 40 tych XXw. natomiast począwszy od lat 70tych jest on powszechnie używany dla określenia nurtów w nauce charakteryzującego sie ogólnym brakiem wiary w rozum, stosowane metody naukowe oraz postęp jako taki. Ten rewolucyjny prąd naukowy powstał w wyniku krytycznej odpowiedzi na poprzedzający go modernizm.

Do głównych przedstawicieli i prekursorów
PRZEDSTAWICIELE-Jean Baudrillard,Jean-Francois Lyotard,

Glowne zalozenia
-
Do ponowoczesności zalicza się zazwyczaj myśl francuskich „filozofów różnicy” (Derridy, Deleuze’a, Lyotarda), amerykański neopragmatyzm w wydaniu Rorty’ego, „twórczość niemiec-kich wyrazicieli nowego klimatu kulturowego” (Marquarda, Welscha), myśl włoską reprezentowaną m.in. przez Vattimo i Eco, amerykańskie transformacje koncepcji Foucaulta, dekonstruktywistycznie zorientowane literaturoznawstwo


Postmodernizm to powstawanie nowego spoleczenstwa:postmodernistycznego.Postmodernisci odrzucaja modernistyczna idee,ze nauka sama w sobie jest "uprzywilejowana forma rozumu lub posrednikiem prawdy".Odrzuca sie tez przekonanie o prymacie wiedzy naukowej,idee nauki wolnej od wartosci oraz praktyczne i moralne znaczenie nauki".Postmodernisci odrzucaja wszystkie uniwersalistyczne roszczenia Wielkich Opowiesci przeszlosci czyli wszelkie dyskursy i teorie modernistyczne.,ktore uosabialy dazenie do objecia wszystkich czasow i miejsc ,do odkrycia praw swiata spolecznego ,jego generalnej struktury i uniwrsalnej logiki"
Wedllg J.F.Lyotarda modernizm wyksztalcil dwa mity:wiare,ze nauka moze wyzwolic ludzkosc,oraz wiare,ze istnieje jednosc wiedzy,ksztaltujacej kumulatywne racjonalne pojmowanie czlowieka,natury i spoleczenstwa.

Podobne prace

Do góry