Ocena brak

Pawiany płaszczowe

Autor /Karmazyn Dodano /31.01.2012

Pawiany płaszczowe, nazywane inaczej anubisami, żyją w stadach liczących kilkaset osobników. Samce pawianów płaszczowych, niemal dwukrot­nie większe od samic, posiadają na karku i barkach gęstą sierść, tworzącą grzywę. Samice i młode samce grzywy takiej nie posiadają, od dorosłych samców różnią się także kolorem brązowym sier­ści. Są to niezmiernie agresywne małpy, ale rela­cje pomiędzy poszczególnymi grupami są wysoce uporządkowane. Chociaż grupę rodzinną stanowi harem, któremu przewodzi jeden dorosły samiec, to jest ona podzielona na mniejsze klany, których członkami są krewni. W takim systemie socjalnym decydujące znaczenie odgrywa stopień pokrewień­stwa pomiędzy osobnikami w grupie. Samce z tego samego klanu współpracują ze sobą przy odpę­dzaniu intruzów i wymieniają się samicami. Przez całe swe dorosłe życie samce należą tylko do jed­nego klanu, natomiast samice często przechodzą z jednego haremu do drugiego.
Samce pawianów płaszczowych są bardzo agre­sywne w relacjach z samicami ze swoich haremów, potrząsają nimi, a nawet gryzą je, gdy są z nich nie­zadowoleni. Jednakże samice nie są całkowicie bezbronne. Jeżeli nie podoba się im samiec domi­nant, delikatnie zachęcają inne samce do napaści na ich harem i do jego przejęcia. W czasie takich potyczek pomiędzy samcami samice mają okazję do ucieczki z jednej grupy do drugiej.
Lojalni partnerzy.
Chociaż społeczność pawianów płaszczowych jest często pełna przemocy, więź pomiędzy samcem i samicą może być bardzo silna. Samce innych gatunków wykazują zainteresowanie płcią odmien­ną tylko, gdy samice są w okresie płodnym, na­tomiast u pawianów płaszczowych związek samca z samicą może trwać latami. Ta więź jest oparta nie tylko na popędzie płciowym, ponieważ trwa ona także przez cały okres ciąży.
Osiągając dojrzałość, młody samiec pawiana rozgląda się za samicami i stara się założyć swój własny harem. Konfrontacja z dorosłym samcem jest bardzo niebezpieczna, tak więc „młodzieniec" zaprzyjaźnia się z jeszcze niedojrzałymi płciowo samicami ze swojego klanu. Takie zachowanie nie prowokuje samca dominanta i miody samiec może zwabić dorastającą samicę i przekonać ją do opusz­czenia matki i pójścia za nim. Kiedy ona dojrzeje, stanie się jego pierwszą samicą.

Podobne prace

Do góry