Ocena brak

Patomechanizm bólu

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Biologiczną podstawą odczucia bólu jest fizjologiczny proces zwany nocy-cepcją. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa no-cere - szkodzić. Zadaniem nocycepcji jest rozpoznawanie i reagowanie na silne bodźce powodujące aktualnie lub potencjalnie uszkodzenie tkanki, na którą działają. Nocycepcja nie jest więc tylko procesem czuciowym i nie może być utożsamiana z czuciem bólu, rozumianym jako jeden z rodzajów czucia, analogiczny do czucia dotyku czy temperatury, a różniący się od nich jedynie siłą oddziałującego bodźca czy przebiegiem dróg dośrodkowych.

Celem procesu nocycepcji nie jest zapewnienie optymalnej percepcji silnego bodźca (bólowego), ale reakcja na zagrożenie, jakie on ze sobą niesie, mająca doprowadzić do uniknięcia lub zmniejszenia rozmiarów 1    następstw uszkodzenia. Fizjologiczna podstawa samego odczucia bólu, podobnego w swojej istocie do odczucia np. dotyku, stanowi jedynie niewielki fragment nocycepcji umożliwiający uświadomioną reakcję na ból.

Formowanie informacji nocyceptywnej odbywa się na różnych poziomach układu nerwowego, nazywanych piętrami nocycepcji. Piętro najniższe to poziom receptorów tkankowych. Decyduje on o wstępnym rozpoznaniu bodźca jako uszkadzającego. Reakcja na tym piętrze nocycepcji polega przede wszystkim na zmianie wrażliwości receptorów i ich wpływie na otaczającą tkankę. Dokładniejsza i zarazem najważniejsza analiza bodźca nocyceptywnego dokonuje się w rogu tylnym rdzenia kręgowego. Z rdzeniowego piętra nocycepcji pochodzą też reakcje odruchowe: motoryczna (róg przedni) i współczulna (róg boczny). Opracowywanie informacji na wyższych poziomach (pień mózgu, wzgórze, układ limbiczny, kora mózgowa) jest jeszcze bardziej wybiórcze, a jednocześnie złożone i syntetyczne. Na każdym z tych pięter powstaje także swoista reakcja. Związane z bólem reakcje autonomiczne (krążeniowe, oddechowe) powstają na poziomie pnia, reakcje hormonalne na poziomie podwzgórza, a emocjonalne w układzie limbicznym.

 

Podobne prace

Do góry