Ocena brak

PATOLOGIE W ADMINISTRACJI - Członek Rady Ministrów nie może...

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

1) Prowadzić żadnej prywatnej działalności gospodarczej, zawierać transakcji prywatnych, które są nie do pogodzenia z jego obowiązkami służbowymi. Wykonywanie obowiązków publicznych nie może tworzyć okoliczności ułatwiających lub umożliwiających pomnażanie majątku prywatnego członka Rady Ministrów.

2) Nie może doprowadzić do sytuacji, w której mógłby mieć jakiekolwiek zobowiązania wobec osób uzależnionych od jego decyzji lub tez takich osób, którym mogłoby zależeć na szczególnym ich traktowaniu.

3) Nie może zajmować się pracą lub działalnością polityczną, która jest niezgodna z jego służbowymi obowiązkami lub w której mógłby wykorzystać informacje uzyskane w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

4) Nie może uczestniczyć w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji lub rozpatrywaniu sprawy związanej z własnym majątkiem czy majątkiem małżonka lub osób bliskich (krewnych).

Podobne prace

Do góry