Ocena brak

PATCH ALEXANDER (1889-1945) - generał

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Wojskowej West Point (1913), uczestnik I wojny światowej, od gru­dnia 1942 r. dowodził amerykańskimi oddziałami desantowymi na *Gu-adalcanalu. Po krótkim okresie kiero­wania ośrodkiem szkolenia oddzia­łów pustynnych (Desert Training Center) objął dowództwo amerykań­skiej 7 armii, która wylądowała 15 sierpnia 1944 r. w południowej Francji między Tulonem i Cannes, a następnie przeszła doliną Rodanu, wyzwoliła Alzację, weszła do Saary, w 1945 r. przekroczyła Ren i w Tyro­lu po zajęciu przełęczy Brenner do­tarła do Vipiteno, gdzie nawiązała styczność z amerykańską 5 armią na­cierającą przez północne Włochy.

Podobne prace

Do góry