Ocena brak

PAsza

Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013

PAsza — substancja pochodzenia roślinnego,zwierzęcego lub mineralnego, służąca do żywieniazwierząt gospodarskich. Każda pasza zawierawodę, związki organiczne i składniki mineralnew charakterystycznych dla siebie ilościach. Paszedzielimy na: treściwe, objętościowe soczyste,objętościowe suche, mineralne i tzw. specjalne.P a s z e t r e ś c i w e (otręby, ziarna zbóż, makuchy,mączki zwierzęce itp.) cechuje duża zawartośćstrawnych składników pokarmowych.P a s z e o b j ę t o ś c i o w e s o c z y s t e (zielonki,okopowe, kiszonki, wytłoki itp.) zawierajązwykle dużo wody, a mniej strawnych składnikówpokarmowych.P a s z e o b j ę t o ś c i o w e s u c h e zawierajądużo włókna surowego, powodującego obniżeniestrawności składników pokarmowych. Do takichpasz należą: siano, strączyny, słoma, plewy itp.

Podobne prace

Do góry