Ocena brak

PASYWIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PASYWIZM (nłc. passivus = bierny) ang. passivity; fr. passivite; nm. Passivismus, Passwitłit

Postawa i zarazem stanowisko teorety­czne wyrażające się w twierdzeniu, że bierność jest bardziej godna zalecenia niż działanie. Na przykład w etyce pasywizm wyraża się w haśle niesprzeciwiarua się złu, nieodpowiadania na nie przemocą (L. N. Tołstoj). Mianem pasywizmu obej­mowane są takie doktryny, jak —^ kwietyzm (2), —> fatalizm.

 

PASYWNOŚĆ <nłc. <passivitas> = bier­ność) ang. passwity; fr. passivite; nm. Passwitet syn.—> Bierność.

 

Podobne prace

Do góry