Ocena brak

Pasterz

Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012

Wyraz, którego w Starym Testamencie używano na oznaczenie przywódców (Jr 2, 8; 3, 15) i Boga jako Dobrego Pasterza (Ez 34, 1-31; Ps 23, 1-4).

Chrystus został posłany do opuszczonej trzody Izraela (Mt 10, 6; 15, 24; zob. Łk 15, 3-7). Jako Dobry Pasterz daje On życie swoje za owce (J 10, 11-16; Hbr 13, 20, 1 P 2, 25). Wzywa on innych do tego by byli pasterzami Kościoła, ale lud pozostaje Jego owcami (J 21, 15-17, 1 P 5, 1-4).

Wśród protestantów ministra wyświęconego, obsługującego Kościół miejscowy, nazywa się pastorem, podobnie w niektórych krajach niemieckich postępują katolicy (zob. CIC 519).

Zob. biskup, kapłan, lud Boży, parafia, szafarz.

Podobne prace

Do góry