Ocena brak

Past simple. Gramatyka czasu Past Simple.

Autor /naireUnixRink Dodano /22.10.2006

Past Simple określa czynnośc zakończoną w przeszłości.
np.

Tomek zjadł wczoraj kanapkę
W języku angielskim to zdanie wygląda tak:
Thomas ate sandwich yesterday

Michał oglądał wczoraj telewizję
A tak to zdanie wygląda w języku angielskim
Michael watched tv yesterday

W czasie PAST SIMPLE występują czasowniki regularne np.
watch >>> watched
do podstawowego czasownika dodajemy końcówkę -ed
końcówka ta informuje nas że dana czynność została wykonana.

oraz czasowniki nieregularne np.
eat >>> ate
read >>> red
write >>> wrote

Budowa zdania twierdzącego:
Zdania twierdzące w czasie Past Simple sa złożone z:
Subject [podmiot]
Verb+ ed [czasownik z końcówką -ed]
Proste zdanie wygląda tak:
(Subject)+(Verb+ed)

przykładowe zdanie:
Wczoraj Kasia obejrzała dobrą komedię.
Kate watched good komedy yesterday.

Pytania
pytania w Past Simple tworzymy przez dodanie na początku zdania czasownika [did]
nie dodajemy wtedy końcówki -ed
Pytanie składa się z:
{where [pytajnika gzie?, kiedy? itp.}
did [czasownika "to be"]
verb [czasownika]
{where}+ [did]+ [verb]

przykładowe zdanie:
Gdzie spędziłeś wakacje zeszłego lata?
Where did you spend holidays last summer?

Przeczenia
Przeczenia tworzymy prez zaprzeczenie czasownikiem "to be" wykonania czynności
tak jak w pytaniach czasowniki piszemy bez końcówki -ed
zaprzeczenie składa się z:
Subject [podmiot]
didn't [zaprzeczenie]
verb [czasownik]
[subject]+ [did't]+ [verb]

np.
Ona nie przesłuchała tejpłyty dwa dni temu.
She didn't listen to this CD two days ago.


Podobne prace

Do góry