Ocena brak

Past Simple

Autor /Kalasanty Dodano /13.11.2011

Jest to czas przeszły dokonany. Coś zostało zrobione. Ważne w tym czasie jest to, kiedy dana czynność została wykonana.

Zdania twierdzące:

Używamy II formy czasownika głównego, natomiast jeżeli używamy czasownika regularnego, to dodajemy końcówkę „-d” lub „-ed”.

I drank her milk jesterday.

She put nmy hat in the kitchen at night.

We told him abnout Miss Sweet last week.

Dick helped his friend on Monday.

Jeżeli wszyscy wiedzą kiedy dana czynność miała miejsce, to nie musimy ciągle powtarzać „on Monday” itd.

Tom kissed Sussan.

Mrs. Goat found fifty dollars.

Zdania przeczące:

Tworzy się przez dodanie słówka not do czasownika pomocniczego, czasownik główny wraca do I formy.

did not = didn’t

I helped Tom yesterday.

I didn’t help Tom yesterday.

I took it yesterday.

I didn’t take it yesterday.

Zdania pytające:

Tworzy się przez postawienie „did” przed zdaniem twierdzącym. Czasownik główny wraca do pierwszej formy.

Did you help mother yesterday?

Did you buy a cow last year?

Did she sell her dress?

Did he write to Mary on Sundey?

They showed you their leg.

Did they show you their leg?

Jeżeli użyjemy słówko pytające, to zdanie będzie wyglądało następująco:

When did they show you their leg?

A więc przekrój przez wszystkie pytania wygląda następująco:

You drank my wine yesterday.

Did you drink my wine yesterday?

Why did you drink my wine?

Where did you drink my wine?

When did you drink my wine?

itd.

Z reguły zdaniom w Past Simple powinny towarzyszyć określniki czasu:

Yesterday, at six, on Monday, in January, four months ago,, itd.

Podobne prace

Do góry