Ocena brak

Pasożyt

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(parasitus, parasite); mikroorganizm lub organizm, który wykorzystuje jedno-'' stronnie inny organizm lub mikroorganizm jako środowisko życia, rozmnażania się i zdobywania potrzebnych związków energetycznych (pożywienia); p. bezwzględny (-, obligatory p.); p. bezwarunkowy; tkankowiec albo drobnoustrój chorobotwórczy, który w ciągu wszystkich (wyjątkowo tylko niektórych) faz cyklu życiowego przebywa w narządzie, tkance i(lub) komórce gospodarza; przykład skrajny: wirusy; p. przypadkowy (-, spo-radic p.); p. względny; tkankowiec albo-drobnoustrój, który w dogodnych (dla niego) warunkach może prowadzić pasożytniczy tryb życia w(na) organizmie żywym. Zazwyczaj taki p. jest saprobion-tem. Pasożytem staję się wówczas, gdy"' organizm, z którym zetknie się łub w którym żyje jako komensal, ma osłabione mechanizmy obronne (—> oportunizm). (LJ.)

Podobne prace

Do góry