Ocena brak

PASOŻYT

Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013

Organizm zwierzęcy lub roślinny, który żyje kosztem innego organizmu, jego żywiciela. Związek pomiędzy obojgiem organizmów nazywamy -> pasożytnictwem. Pasożyt żyje na żywicielu lub w jego tkankach, które stanowią dla niego zarówno pokarm jak i przestrzeń życiową. Ponieważ żywiciel może żyć bez pasożyta, pasożyty muszą posiadać skuteczne metody odszukiwania i zarażania swoich żywicieli. Nieustanne doskonalenie tych umiejętności i jednoczesne kształtowanie nowych postaw obronnych żywicieli prowadzi do koewolucji i zacieśnienia związków w tym układzie.

Pasożyty są bardzo rozpowszechnione i spotykane prawie we wszystkich grupach taksonomicznych. Występują wśród Procaryota, (wszystkie wirusy i wiele bakterii), a także Eucary-ota (nieliczne rośliny, niektóre grzyby, wiele pierwotniaków, stawonogów). Przy czym występowanie pasożytów w poszczególnych grupach nie jest równocenne. Istnieją jednostki złożone z organizmów prowadzących wyłącznie ten tryb życia (wirusy) i takie, gdzie brak pasożytnictwa (osłoni-ce).

Ocenia się, że pasożytami jest obecnie prawie 30% gatunków. Przy czym wyłącznie pasożytnicze są m.in.: wspomniane już wirusy, pierwotniaki, sporowce, tasiemce właściwe i niższe, bruzdossawce, kolcogłowy, wrzęchy. Stosunkowo niewiele pasożytów występuje u kręgowców, Istnieje kilka gatunków smoczkoustych, odżywiających się krwią ryb, wśród ssaków mamy do czynienia z nietoperzami (wampiry) odżywiającymi się krwią kopytnych.

Natomiast brak pasożytów w gromadach płazów, gadów i ptaków (chociaż czasem w ten sposób określa się kukułki). Także taksony alg i roślin ubogie są w gatunki pasożytnicze, zaledwie nieco ponad 1% gatunków. Nazwą „pasożyt" określa się również pewne elementy wewnątrzkomórkowe, które, podobnie do wirusów, przenoszą swoją informację genetyczną za pomocą cudzego organizmu, np: plazmidy, wi-roidy. Mimo postępu medycyny w walce z pasożytami są one nadal przyczyna ogromnej ilości zachorowań i zgonów.

Malaria, będąca wynikiem zakażenia pierwotniakami z rodzaju Plasmodium, jest przyczyną 1,5-2,7 min zgonów rocznie. Według statystyk WHO 1,3 mld ludzi zarażonych jest glistami, a około miliarda tęgotyjcami (dziennie wypijają one 2 min litrów krwi, co odpowiada 400 tys. miastu). Są to dane dotyczące „klasycznych” pasożytów, a przecież trzeba pamiętać, że większość drobnoustrojów chorobotwórczych to także pasożyty. Widać, że ich wpływ trudno przecenić. 

Podobne prace

Do góry