Ocena brak

PARYŻ - wyzwolenie 1944 r.

Autor /emil Dodano /28.02.2011

W planach dowództwa wojsk alianckich, posuwających się z Normandii w głąb Francji, stoli­ca państwa miała pozostać na ubo­czu głównego kierunku walk, co powinno uchronić ją przed zni­szczeniem, a aliantów uwolnić od kłopotów związanych z zapewnie­niem żywności dla wielomiliono­wego miasta.

Francuskie organiza­cje ruchu oporu 19 sierpnia 1944 r. przystąpiły do walk z garnizonem niemieckim liczącym 20 tys. żoł­nierzy. Jego dowódca gen. Dietrich von Choltitz (odpowiedzialny za zniszczenie Rotterdamu w maju 1940 r. i Sewastopola w 1942 r.) zachowywał się dość biernie i nie miał ochoty doprowadzić do zni­szczenia miasta, choć otrzymał od Hitlera rozkaz bronienia Paryża do ostatniego żołnierza.

Negocjacje między dowódcą garnizonu i do­wódcą wojsk powstańczych płk. Henri Rol-Tanguy nie doprowadzi­ły do rozstrzygnięcia. Sporadyczne walki na ulicach trwały do wieczo­ra, gdy dzięki pośrednictwu szwedzkiego konsula generalnego Raoula Nordlinga zawarto jedno­dniowy rozejm.

Na pomoc miastu 24 sierpnia ruszyła 2 dywizja pan­cerna Wolnych Francuzów, dowo­dzona przez gen. Philippe'a "'Le­clerca. Tego samego dnia wieczo­rem kilka czołgów francuskich dowodzonych przez kpt. Raymon­da Dronne'a dotarło do Place de 1'Hotel de Ville w centrum Paryża. Następnego dnia dowódca garnizo­nu niemieckiego poddał miasto.

Podobne prace

Do góry