Ocena brak

PARTYCJA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PARTYCJA <łc. <partitio> = podział; dzie­lenie) gr. merismós; ang. partition; fr. partition; rrm. Partition, Teilung

Klasyfikacja rzeczowa, tj. podział doko­nywany — najczęściej w myśli — na ja­kimś —> zbiorze (2) w sensie kolektyw­nym, a więc podział jakiejś całości na czę­ści przestrzenne, czasowe lub abstrakcyj­ne, np. organizmu na komórki, szachow­nicy na pola, roku na miesiące.

Partycję należy odróżniać od -^ podzia­łu logicznego i od podziału fizycznego.

Podobne prace

Do góry