Ocena brak

Partie polityczne i ich geneza

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Bardzo ważna kategoria socjologiczna. Wielkie partie należą do makrostruktur. Partia jest to organizacja formalna reprezentująca interesy różnych sił społ. ekonomicznych w sensie politycznym tzn. jest to grupa, której celem jest zdobycie władzy politycznej. Zajęcie pozycji kierowniczych w społ. Najczęściej zdobywa się ją za pomocą środków wyborczych, ale nie koniecznie bo może odbyć się to poprzez zamach.

Istnieją też grupy nacisku nie dążą do przejęcia władzy, tylko wywierają nacisk na władzę. Praktycznie działanie partii polega na rekrutacji kandydatów do pozycji społ. mówienie o ideologii, organizowaniu poparcia. Partie tak rozumiane są w historii zjawiskiem stosunkowo nowym sięgającym XIX w. Początkowo pojęcie partia oznaczało pewne prądy i kierunku literacko-polityczne przynależność ograniczała się do ludzi wykształconych, piszących, opowiadających się za daną doktryną. Nie miały przywódców, nie było dyscypliny.

Były tylko 2 prądy Liberałowie to grupa zwolenników wolnej przedsiębiorczości . Konserwatyści – zwolennicy tradycyjnych form. Do lat 70 XIX w. w większości krajów Europy istniały parlamenty (monarchia parlamentarna). Nie wszyscy mogli wybierać i nie wszyscy mogli być wybierani. Ten podział na Liberałów i Konserwatystów zaczął przenosić się do Parlamentu i stopniowo zaczęły powstawać kluby. Kluby parlamentarne były jakby fundamentem powstania partii poza parlamentem. Te elitarne partie skł. Się z ludzi bogatych, którzy musieli płacić na rzecz partii.

Część z nich należała do partii z pobudek ideowych a część z egoistycznych. Przekształcenie nurty liberalnego w partie zmieniło się. Przy powst partii nie wzięto pod uwagę odłamu liberalno-demokratycznego, który zajmował się reprezentowaniem problemów biednych, dlatego powstały partie socjaldemokratyczne, które w większości były nielegalne, a robotnicy nie mieli praw wyborczych.

W ostatnich 25 latach XIXw. Rozszerza się prawa wyborcze – dopuszczenie mas oznacza, że to one będą teraz wybierać, bo są liczniejsze. Wyborcy na zebraniach mieli wybierać kandydatów na posłów. W rzeczywistości to partia tworzyła program, wybierała kandydatów, prowadziła kampanie. Rozszerzenie il. Członków. Partie masowe, Członkowie partii bowiem byli najlepszą formą dotarcia do innych ludzi. Zmianie ulega wew. budowa. Powst. Struktura z kierownictwem i aparatem partyjnym (urzędnicy partyjni pracujący za pensje) oraz aktywistami partyjnymi i masami członkowskimi. Pojawiają się ludzie, którzy żyją z polityki, wcześniej byli ludzie, którzy żyli dla polityki. Są już teraz zawodowi politycy.

Wielkie systemy partyjne partii masowych ukształtowane pod koniec XIX w. wyłoniły partie liberalne i konserwatywne zwane chadecją. Partie socjalistyczne i komunistyczne reprezentujące ludzi pracy najemnej. Każde wielkie partie reprezentowały wydzielone wyraźnie od siebie części społ. Liberałowie – przedsiębiorców, Konserwatyści – arystokracje, Chadecja – handlowców, Socjaliści – robotników.

Podobne prace

Do góry