Ocena brak

Parki narodowe we Francji

Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012

Francuskie niziny zostały niemal całkowicie zmie­nione przez rozwój intensywnego rolnictwa. Obec­nie 58 procent powierzchni kraju zostało zakwali­fikowane jako użytki rolne. Wciąż jednak można jeszcze znaleźć we Francji niedostępne tereny gór­skie zamieszkane przez liczne gatunki dzikich zwierząt. Część francuskich gór została objęta ochroną w ramach pięciu parków narodowych.
Pierwszy z nich, Park Narodowy Vanoise, został założony w 1963 roku w Alpach, na granicy z Wło­chami. W Alpach powstały jeszcze dwa parki narodowe - Ecrins (zał. w 1973 r.) i Mercantour (zał. w 1979 r.). W Masywie Centralnym znajdu­je się Park Narodowy Cevenntes (zał. w 1970 r.). W pobliżu granicy z Hiszpanią założono w roku 1976 Park Narodowy Pirenejów Zachodnich.
Na południowym wybrzeżu Francji, koło Tuluzy znajduje się Park Narodowy Port-Cross. Obejmuje on zarówno samą wyspę Port-Cross, jak i najbliż­szy fragment wybrzeża. Miejsce to stanowi przy­stań dla migrujących ptaków. Ogółem we Francji istnieje około 110 obszarów chronionych, których łączna powierzchnia równa jest jednej dziesiątej części kraju. Francuskie parki narodowe są udo­stępniane turystom, istnieją również ścisłe rezer­waty, do których wstęp mają jedynie naukowcy. Ochroną objęte są też mokradła delty Rodanu, tzw. region Camagrue, na zachód od Marsylii. Słyną one z tabunowej hodowli koni i bydła oraz licznie występujących tu ptaków.

Podobne prace

Do góry