Ocena brak

Parki narodowe na Alasce

Autor /Wolny Dodano /31.01.2012

Na słabo zaludnionej Alasce, znajduje się osiem parków narodowych. Najbardziej znany jest Park Narodowy Denali, z najwyższym szczytem Ame­ryki Północnej - McKinley. Park Narodowy Dena­li został założony w 1917 roku, by uchronić maje­statyczne górskie krajobrazy oraz licznie występujące na tym terenie dzikie zwierzęta, mię­dzy innymi niedźwiedzie grizzli, karibu i jedyny gatunek dzikiej białej owcy. Dzika zwierzyna jest tam tak liczna i tak łatwo jest się na nią natknąć, że Park Narodowy Denali określany jest często mia­nem „Serengeti północy".
W grudniu 1980 roku na Alasce założono kilka parków narodowych, między innymi Kobuk Valley i Gates of the Arctic (rezerwaty migrują­cych zwierząt żerujących w tundrze) na północy. Na południowym zachodzie Alaski znajdują się parki narodowe Lake Clark i Katmai, w których znajdują się wygasające wulkany.
Chociaż Alaska jest bardzo słabo zaludnioną, nawet i tutaj obecność człowieka stanowi zagro­żenie dla przyrody. W 1989 roku z uszkodzonego tankowca Exxon Valdez wyciekły olbrzymie ilo­ści ropy naftowej, które spowodowały katastrofę ekologiczną w tym rejonie. Plaże Katmai pokryły się wówczas martwymi ciałami ptaków i innych zwierząt morskich.

Podobne prace

Do góry