Ocena brak

Parki narodowe Kanady

Autor /Wolny Dodano /31.01.2012

Kanada szybko wzięła przykład z USA i już w 1885 roku objęła ochroną niewielki obszar w Albercie, który później przekształcił się w Park Narodowy Banff. W 1911 roku powstał kanadyj­ski odpowiednik Służby Parków Narodowych, Canadian Park Branch i od tego czasu w Kanadzie zaczęło powstawać coraz więcej rezerwatów przy­rody i parków narodowych.
Obecnie obrońcy przyrody w Stanach Zjedno­czonych i Kanadzie ściśle ze sobą współpracują, na przykład otaczając ochroną migrujące między tymi krajami ptaki. Współpraca ta jest wyraźnie widoczna w Międzynarodowym Parku Pokoju Waterton-Glacier leżącym po obu stronach grani­cy między USA i Kanadą. Rezerwat ten został za­łożony w 1932 roku i był połączeniem dwóch sąsiadujących dotychczas ze sobą parków narodo­wych - Parku Narodowego Waterton Lakes w Albercie w Kanadzie i Parku Narodowego Glacier w Montanie w USA. Chociaż te parki wciąż są administrowane oddzielnie, to jednak wspólnie prowadzone są tam badania naukowe i prace konserwacyjne.
Od 1885 roku w Kanadzie powstało ponad 30 par­ków narodowych i rezerwatów. W Nowej Szkocji, gdzie występują najwyższe pływy, znajduje się Park Narodowy Fundy. W Górach Skalistych leżą graniczące ze sobą parki narodowe: Banff, Ajsper i Yoho. Ta grupa parków, o całkowitej powierzch­ni 18832 km2, została wpisana na Listę Świato­wego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. W parkach tych występują liczne formacje leśne, łąki alpejskie oraz bogata fauna.
Najwyższy szczyt Kanady, góra Logan znajdu­je się na terenie Parku Narodowego Kluane w Te­rytorium Jukon, który przylega do Parku Narodo­wego Wrangell-St Elias na Alasce. Oba parki zostały wspólnie wpisane na Listę UNESCO. Dzięki połączeniu parków zamieszkująca je zwie­rzyna może się swobodnie przemieszczać, taka możliwość jest niezwykle ważnym czynnikiem zachowania równowagi ekosystemu.
Na Liście UNESCO znajdują się również dwa inne parki narodowe Kanady - Nahanni, w płd .-zach. części Terytoriów Północnych i Gros Morne, na zachodnim wybrzeżu Nowej Funladii.
Oprócz parków narodowych, w Kanadzie znaj­dują się też parki historyczne, parki będące pod zarządem rządów poszczególnych prowincji i 17 wielkich mokradeł uważanych za jedne z naj­ważniejszych na świecie.

Również w Kanadzie znajduje się kilka obszarów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kul­turowego i Przyrodniczego. Jednym z nich jest założony w 1922 roku Park Narodowy Wood Buffalo położony na granicy Alberty i Terytoriów Północno-Zachodnich. Zajmuje on powierzchnię około 45 tys. km2, jest więc większy od Szwaj­carii. Obejmuje porośnięte lasami równiny, rzekę Peace i wiele jezior. Na terenie parku żyją naj­większe w Ameryce stada bizonów leśnych i preriowych, które w XIX stuleciu zostały niemal całkowicie wytępione. Swoje gniazda zakłada tam też zagrożony wyginięciem żuraw krzykliwy.

Podobne prace

Do góry