Ocena brak

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Wschodniej

Autor /Wolny Dodano /31.01.2012

Leśne rezerwaty przyrody są niezwykle trudne do utrzymania, a na dodatek zwiedzający je turyści mają trudności z obserwowaniem interesujących ich gatunków zwierząt. Dlatego najbardziej znane parki narodowe Afryki położone są w regionach, gdzie charakterystycznym zbiorowiskiem roślin­nym jest trawa z domieszką drzew i krzewów, czyli sawanna. Rozległe równiny sawanny są jednym wielkim pastwiskiem dla roślinożernych antylop, bawołów, słoni, gazeli, żyraf, nosorożców i zebr. Przedstawicielami drapieżników są gepardy, lam­party i lwy, a do padlinożerców należą m.in. hieny, szakale i likaony. Krajobrazy i zwierzęta to wiel­ka atrakcja turystyczna. W 1990 roku wpływy z turystyki w samej tylko Kenii wyniosły 467 milio­nów dolarów,czyli dwukrotnie przewyższyły war­tość niemałego przecież eksportu kawy i herbaty.
W 1990 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów sporządziła listę 36 chro­nionych obszarów w Kenii. Na liście tej znalazło się szesnaście wielkich parków narodowych, kil­kanaście rezerwatów, trzy morskie parki narodo­we oraz trzy parki narodowe o znaczeniu histo­rycznym bądź archeologicznym.
Największym parkiem narodowym Kenii jest Park Narodowy Tsavo, przez który przebiegają szosa i linia kolejowa, łączące Nairobi z Mombasą. Park zajmuje powierzchnię 20807 km2, a sławę swą zawdzięcza słoniom. W Parku Narodowym Nairobi, o powierzchni zaledwie 114 km2, można podziwiać liczne gatunki zwierząt, na czele z gepar­dami, lampartami i lwami.
W Tanzanii turystyka przyrodnicza nie jest tak dobrze rozwinięta jak w Kenii. Nie umniejsza to jednak ogromnego potencjału tamtejszych rezer­watów. Park Narodowy Ruaha, leżący na połu­dniowy wschód od stolicy Tanzanii, Dodomy, zaj­muje powierzchnię 12950 km2 i ze względu na swoje warunki naturalne ma szansę stać się jed­nym z najciekawszych miejsc chronionych w Afryce. Na północy kraju znajduje się Park Narodowy Jeziora Manyara, gdzie występują lwy, oraz Park Narodowy Kilimandżaro, który rozcią­ga się aż do granicy z Kenią, obejmując najwyż­sze szczyty Afryki.
Przepiękne parki znajdują się również na tery­torium Ugandy. Niestety ucierpiały one bardzo z powodu wojen domowych w latach 70. i 80., kiedy to tysiące zwierząt zabijano dla mięsa.

Podobne prace

Do góry