Ocena brak

PARENKLIZA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PARENKLIZA (gr. <parekklisis> = odchy­lenie) ang. parenklisis, dinamen

W fizyce epikurejskiej — charakterysty­czna właściwość znajdujących się w cią­głym ruchu i poruszających się w próżru atomów: wykazują one zdolność minimal­nego odchylania się od linii prostej na sku­tek drgnięć, które jednak nie mogą nastę­pować bezpośrednio po sobie, co umożliwia ich zderzenia i powstawanie wię­kszych skupień atomowych (moment indeterministyczny).

Podobne prace

Do góry