Ocena brak

PARAFRAZA, świadoma stylizacja

Autor /Like Dodano /13.03.2012

PARAFRAZA, świadoma stylizacja, aluzyjne naśladowanie stylu i poetyki innego utworu lit., pisarza lub gatunku w sposób pozwalający rozpoznać pierwowzór. P. często rozwija i uzupełnia samodzielnie, a nieraz i polemicznie, koncepcje ideowe i estet. pierwotnego utworu, bywa też odmianą swobodnego —> przekładu: tak np. J. Kochanowski przekładał Psałterz Dawidów, J. Słowacki Księcia niezłomnego Calderona, S. Wyspiański Cyda Corneille'a. Od p. poważnej należy odróżnić p. komiczną, która karykaturalnie wyolbrzymia cechy pierwowzoru (—> parodia) lub w celach satyr, łączy styl pierwowzoru z nieodpowiednim dla niego tematem (—> trawestacja)

Jerzy Ziomek

Podobne prace

Do góry