Ocena brak

PARADYGMAT

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PARADYGMAT (nłc. <paradigma> (1) = przykład, wzór, z gr. parddeigma = wzór, model) ang. paradigm; fr. paradigme; nm. Paradigma

Termin zapożyczony z językoznawstwa, wprowadzony do filozofii nauki przez Th. S. Kuhna (1962).

  1. W językoznawstwie: paradygmat gra­matyczny — zespół form deklinacyjnych lub koniugacyjnych, właściwy danemu ty­powi wyrazów, czyli wzorzec deklinacyjny lub koniugacyjny.

  2. W filozofii nauki i historii nauki: za­dowalający z punktu widzenia logicznego i empirycznego na danym etapie rozwoju nauki, dość elastyczny model czy wzorzec badawczy, obejmujący pewien zasób pod­stawowych definicji i pojęć teoretycznych (przyrodniczych, filozoficznych) oraz zbudowanych na nich teorii, pewien zbiór procedur i metod, wyznaczający w nauce określoną tradycję badawczą. Załamanie się dotychczasowego modelu i zastąpienie go nowym określa się mianem —> rewolu­cji naukowej.

Podobne prace

Do góry