Ocena brak

Paradygmat

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.04.2011

Charakterystyka

Pojęcie takie rozumiane jest jako wzorzec postępowania. Oznacza również model. Traktowany jest jako matryca dyscyplinarna, przez którą rozumie się uporządkowany zbiór przekonań, nastawień czy przeświadczeń podzielanych przez uczonych uprawiających daną dyscyplinę. Paradygmatem może być zarówno podzielane przez daną wspólnotę naukową wzorcowe odkrycie naukowe, jak i sam proces naukowego poznania, czyli przyjęte przez daną wspólnotę wzorcowe, wielomodalne podejście metodologiczne.


Paradygmat określa:


  • co ma być badane i analizowane;
  • rodzaj pytań, które można zadawać;
  • sposób w jaki te pytania powinny być konstruowane;
  • jakie narzędzia badawcze należy stosować w praktyce naukowej;

Wymogi Paradygmatu:


  • prostota i zawieranie tylko tych pojęć i teorii, które są dla danej nauki rzeczywiście niezbędne;
  • możliwość tworzenia teorii szczegółowych zgodnych ze znanymi faktami.

Geneza


Od lat 60 XX wieku pojęcia paradygmat używa się dla oznaczenia schematów myślowych w nauce. Wcześniej pojęcie to używane było głównie w gramatyce, retoryce i lingwistyce, najczęściej dla oznaczenia klasy podobnych do siebie elementów. Jest to fundamentalne modele a nawet układy odniesienia, których używamy, by uporządkować nasze obserwacje i rozumowanie.Przykłady


Możemy mówić o paradygmatach w naukach społecznych, które nie jest tak bezwzględne jak w naukach przyrodniczych gdyż mogą zyskiwać lub tracić popularność, ale nigdy nie zostaną uznane za prawdziwe lub fałszywe; Istnieje również paradygmat konfliktu: zachowania społeczne mogą być postrzegane jako nieustanna walka sprzecznych grup interesu; konflikt w społeczeństwie jest nieunikniony

Przykładem paradygmatu mogą być również:


  • Kopernikańska koncepcja Ziemi poruszającej się wokół Słońca;

Zaletą wiedzy o paradygmatach jest przede wszystkim możliwość łatwego zrozumienia na pozór dziwne poglądy i działania tych, którzy funkcjonują w ramach innego paradygmatu.


Autor: Malwina Majewska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry