Ocena brak

Papillomawirusy, gł. wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus = HPV)

Autor /Irmina674 Dodano /28.08.2013

Papillomawirusy, których najważniejszym przedstawicielem jest HPV, to bezosłonkowe wirusy DNA, mające zdolność transformowania komórek in vitro. Posiadają średnicę ok. 55 nm i wykazują symetrię ikozaerdalną. Materiał genetyczny papillomawirusów stanowi kolisty dsDNA (ok. 8000 bp), a replikacja zachodzi w jądrze komórki zakażonej. Wirusy te pasożytują na kręgowcach, wykazując tropizm do skóry i błon śluzowych. Dotychczas zidentyfikowano ponad 60 odrębnych genotypów. Papillomawirusy są bardzo trudne w hodowli ze względu na zdolność namnażania się jedynie w różnicującycm się nabłonku wielowarstwowym płaskim.

Zakażenia papillomawirusami występują powszechnie i często są bezobjawowe. Przenoszą się one w wyniku kontaktu skórnego - zakażaj ą miej sca niewielkich otarć naskórka, są przekazywane drogą płciową i j ako zakażenia okołoporodowe.

Obraz kliniczny zależy od interakcji między typem wirusa, umiejscowieniem zakażenia i skutecznością mechanizmów przeciwwirusowej obrony gospodarza. Postaci kliniczne zakażeń obejmują:

•    Brodawki skórne - mogą pojawiać się wszędzie, ale najczęściej na rękach, i to u dzieci i młodzieży. U osób z zaburzeniami odporności może nastąpić uogólniony rozsiew brodawek. Większość łagodnych przypadków cofa się samoistnie, jednak ze względów estetycznych usuwa się je chemicznie (salicylany, jodyna, formalina, aceton) lub fizycznie (wysokie i niskie temperatury). Częste są nawroty choroby.

•    Brodawki narządów płciowych - okres inkubacji waha się od kilku tygodni do miesięcy. Czasem dochodzi do powstania minimalnych, ale i tak zakaźnych zmian, czasem natomiast zakażenie przyjmuje formę kłykcin kończystych (condyloma acuminatum). Brodawki mogą być leczone z użyciem laserów, niskich temperatur, farmakologicznie (IFN-a) oraz chirurgicznie.

•    Rak szyjki macicy może rozwijać się u kobiet z brodawkami narządów płciowych. HPV 16 i 18 odpowiada aż za 2/3 przypadków raka szyjki.

•    Brodawki krtaniowe - występują rzadko, najczęściej u dzieci do 5 r. ż. i są skutkiem okołoporodowego przeniesienia wirusa. U dzieci rozwijają się brodawki strun głosowych, uniemożliwiające z czasem mówienie i oddychanie. Leczenie operacyjne nie zawsze jest skuteczne (brodawki odrastają), samo w sobie stanowi zresztą ryzyko trwałego uszkodzenia strun.

•    Epidermodysplasia verruciformis - bardzo rzadka, cechuje się licznymi, polimorficznymi zmianami brodawkowymi na całym ciele pacjenta, z tendencją do zlewania. W 1/3 przypadków ze zmian wywodzą się ogniska transformacji nowotworowej, przekształcające się w raka płaskonabłonkowego o powolnej progresji, bez tendencji do przerzutów.

Obecnie najskuteczniejszą metodą profilaktyki zakażeń HPV jest wykonywanie regularnie badania cytologicznego, które pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zmienionych komórek. W przypadku obecności zmienionych komórek w preparacie mikroskopowym, wskazane może być wykonanie badania PCR, które z dużą czułością wykrywa DNA wirusa, a także pozwala na określenie typów HPV w materiale (typowanie HPV). Od XI 2006r. w Polsce jest dostępna szczepionka (Silgard®) skierowana przeciwko najpopularniejszym typom HPV wywołującym kłykciny kończyste (HPV 6 i 11) oraz raka szyjki macicy (HPV 16 i 18).

Podobne prace

Do góry