Ocena brak

PAPAGOS ALEKSANDROS (1883-1955) - marszałek

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Grecki oficer, uczestnik wojen bał­kańskich i 1 wojny światowej, od 1935 r. był ministrem wojny Grecji i głównym inspektorem wojska; w 1936 r. został szefem Sztabu Ge­neralnego. Od 1940 r. był naczelnym dowódcą wojsk greckich.

Od 28 paź­dziernika do 6 listopada 1940 r. do­wodzone przez niego wojska odpar­ły uderzenie wojsk włoskich, a następnie odrzuciły je poza granicę al­bańską. Po agresji niemieckiej w kwietniu 1941 r. (*Bałkany 1941) i stoczeniu przez armię grecką bitwy o linię umocnień (*Metaksasa linia) uznał, że Grecja wypełniła swoje za­dania, i złożył dymisję.

Aresztowany przez Niemców w 1943 r., został wywieziony do obozu koncentracyj­nego w Dachau, gdzie więziono go do chwili oswobodzenia obozu przez wojska amerykańskie 29 kwietnia 1945 r.

Powrócił do Grecji i w 1949 r. ponownie objął dowodze­nie wojskami greckimi walczącymi z partyzantką komunistyczną. Od 1952 r. był premierem Grecji.

Podobne prace

Do góry