Ocena brak

Państwo opiekuńcze

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012

Charakterystyka

Państwo opiekuńcze - inaczej nazywane jest jako państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego. Jest to państwo gdzie na pierwszym miejscu stoi silny interwencjonizm oraz protekcjonizm własnej gospodarki, a rząd kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych. Ma zapewnić obywatelom bezpieczeństwo socjalnego poprzez skuteczne prawodawstwo.


Rodzaje

Z punku widzenia ekonomicznego można by wyróżnić trzy główne kategorie państw dobrobytu:

  • reżimy liberalne (np. USA),
  • reżimy konserwatywne (np. Niemcy)
  • reżimy socjaldemokratyczne (np. Szwecja).

Podział ten stosowany jest w oparciu o zależności między państwem a rynkiem w oferowaniu usług społecznych, jakości i rodzaju tych usług oraz oddziaływaniu społeczna|polityki społecznej na społeczne uwarstwienie i społeczny podział władzy.


Środki ochrony gospodarki

Państwa opiekuńcze szczególnie chronią niektóre ze swoich gałęzi gospodarczych stosując bezustannie środki protekcjonistyczne takie jak np.:

  • cła, będące podatkiem na towary importowane
  • kontyngenty, które ograniczają ilość towarów importowanych
  • embarga na import towarów
</div>

Cła i kontyngenty wpływają na zwiększenie eksportu netto przy danym walutowy|kursie walutowym. Jednak taka ochrona powoduje wzrost wartości waluty danego kraju, czyli jej rzeczywisty wpływa na handel jest mniejszy niż mogłoby się to na początku wydawać.


Chociaż cła czynią import droższym silniejsza waluta w pewnym stopniu niweluje to zjawisko.


Przykłady

Na bezustanne stosowanie subsydiów oraz wewnętrznej polityki prospołecznej. Wręcz opiekuńczej mogą pozwolić sobie jedynie państwa o wysokim stopniu rozwoju oraz jak pokazują obecne stosunki gospodarcze, dobrze wykorzystanych surowcach naturalnych oraz silnej pozycji międzynarodowej. Wcześniej celowo zostały wymienione trzy z nich które stanowią trzon państw dobrobytu.


Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim Szwecja, jako najlepszy przykład realizowania polityki państwa opiekuńczego. Jeśli chodzi o politykę to idea państwa opiekuńczego jest krytykowana przez prawicowe partie polityczne o charakterze liberalnym ponieważ gospodarczy jest przeciwieństwem państwa opiekuńczego oraz skrajną lewicę, która akcentuje klasowy charakter państwa, istnienie obok państwowej i społecznej, również prywatnej własności środków produkcji oraz istnienie rynku i brak planowości w sferze ekonomicznej. Popierają ją najczęściej partie socjaldemokratyczne, centrum i partie populistyczne. Reasumując, państwo opiekuńcze jest przeciwnością państwa liberalnego. W pierwszym z nich bowiem to państwo dba i swoich obywateli w sposób najskuteczniejszy jak to możliwe, w drugim zaś obywatele narażeni na trudne i nieubłagane prawa wolnego rynku.


Autor: Sławomir Nowak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry