Ocena brak

Państwo i prawo w pracy

Autor /GicearoKeella Dodano /07.07.2007

Prawo stanowione przez państwo reguluje większość sfer życia obywateli. Tak jest też z pracą. Odrębna gałąź prawa - prawo pracy- reguluje stosunki między pracownikami a pracodawcami. Warto zaznaczyć, że prawo nie reguluje wszystkich przejawów pracy ludzkiej. Dotyczy ono dobrowolnej, podporządkowanej pracy zarobkowej . Specyficzne dla prawa pracy jest to, że posiada ono zasady, które „wskazują kierunki interpretacji przepisów poprzez zwrócenie uwagi na generalne założenia leżące u postaw tej gałęzi prawa” . Wśród zasad prawa pracy znajdują się zasady takie jak np. Zasada wolności pracy, zasada odpłatności pracy, prawo do wypoczynku. W kodeksie pracy zasad tych jest 14.
Prawo pracy spełnia także dwie podstawowe funkcje; ochronną i organizacyjną. Spełnianie funkcji ochronnej polega na ochronie interesów, przede wszystkim pracowników, wedle zasady uprzywilejowania pracownika, jako słabszej ekonomicznie strony. Natomiast funkcja organizacyjna służy zapewnieniu efektywnego procesu pracy oraz umożliwia pracodawcy wybór pracowników. Poza tym zapobiega konfliktom w miejscu pracy i uczy, jak powinien wyglądać wzorowy stosunek pracy .
Przepisy prawa pracy chronią głownie interesy pracowników, o czym mówi wspomniana wyżej zasada uprzywilejowania pracownika, jako strony słabszej ekonomicznie. Prawo pracy we wszelki możliwy sposób chroni go przed nieuczciwym pracodawcą, który chce wykorzystać swojego pracownika. I tutaj na pewno ma słuszność. Pracownicy bardzo często sa wykorzystywani przez pracodawców. Ale warto zastanowi się nad tym, czy prawo pracy chroni także interesy pracodawców. Wiadomo, ż ich sytuacja nie zawsze jest lepsza ekonomicznie niż pracowników. Bo poza wielkimi korporacjami istnieją także malutkie firmy, zatrudniające zaledwie kilku pracowników.
Jakie prawa i obowiązki maja pracodawcy? Czy i jak prawo dba o ich interesy? Czy pracodawcy powinni czuć się pokrzywdzeni? Zastanówmy się nad tym na przykładzie małej firmy.
Powszechnie wiadomo, że duże przedsiębiorstwa zatrudniające mnóstwo pracowników, często mające zasięg międzynarodowy, rządzą się innymi prawami. Nie ma wątpliwości, z są jednostkami potężniejszymi ekonomicznie od zwykłego pracownika. Ale jak wygląda sytuacja małej firmy? Jak prawo pracy wpływa na jej funkcjonowanie? Jak ogranicza pracodawcę, a jakie daje mu korzyści?
Ciekawym przykładem jest historia opisana w artykule Katarzyny Grygi na łamach Gazety Wyborczej zamieszczonym w Internecie. Opowiada on o tym, jak przepisy prawa pracy krzywdzą pracodawcę prowadzącego małe przedszkole. Pracownicy wykorzystują swoje przywileje, jakie nadaje im kodeks pracy, nie licząc się ze swoim pracodawcą. Właścicielka wspomnianego przedszkola wydaje pieniądze na szkolenie pracowników, lecz niestety kodeks pracy nie może jej zagwarantować, że ci pracownicy nie odejdą.

Podobne prace

Do góry