Ocena brak

PAŃSTWO FRANKÓW - OBOWIĄZKI LENNE

Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012

 

Obowiązki, których wpisał obiecywał przestrzegać w przysiędze składanej w czasie hołdu, dzieliły się na nakazy i zakazy.

Do pierwszych zaliczano pomoc (auxilium) i radę (consilium), przy czym przez pierwszą rozumiano przede wszystkim pomoc zbrojną w wyjątkowych tylko wypadkach —-materialną; przez radę natomiast — obowiązek przebywania na dworze seniora, zasiadania wjego radzie i brania ujlziału_w jego sądach.

Zobowiązania lenne miały charakter dwustronny, toteż senior winien był zapewnić wasalowi spokojne i zgodne z prawem korzystanie z lenna.

Niewypełnienie przez wasala obowiązków lennych stawało się przyczyną represji ze strony seniora, który w razie popełnienia przez wjisala oczywistego wiarołomstwa mógł mu nawet odebrać posiadane lenno. Decyzja taka musiała być jednalc zatwierdzona przezsąd senioralny.

Przedmiotem kontraktu, zawieranego między seniorem i wasalem, było lenno (beneficium, później zwane jeudum). Senior zachowywał w stosunku do niego wjasność substancji (dominium directum, własność naga), a wasal uzyskiwał jedynie prawo użytkowania (dominium utile}. Lenno więc stanowiło klasyczny przykład własności podzielonej.

Podobne prace

Do góry