Ocena brak

Państwa Świętego Przymierza w latach 1815 - 1830

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

Projekt Świętego Przymierza był pomysłem cara Aleksandra I. Od 1815 był on pod wpływem mistyczki Barbary von Krudener, jednakże pomysł federacji państw car przejął od Franciszla Baadera. Tekst przymierza został poprawiony przez Metternicha i podpisany 26 września 1815.

Treść Świętego Przymierza: + monarchowie złączeni braterstwem będą okazywać sobie pomoc + będą w stosunkach międzynarodowych kierowali się nakazami religii i sprawiedliwości + zaproszono do niego wszystkich monarchów z wyjątkiem sułtana Turcji.

Udziału odmówił papież Pius VII i regent Wielkiej Brytanii, książę Jerzy. Do 1817 akt podpisało 16 państw większych i drobnych niemieckich. W 1820 zaproszenia nie przyjęły Stany Zjednoczone.

Kongresy państw Przymierza: + 1818 – Akwizgran + 1819 – Karlsbad + 1820 – Opawa + 1821 – Lublana + 1822 – Werona.

Gdy w 1822 brytyjskim ministrem spraw zagranicznych został Jerzy Canning zaniechano zjazdów.

W Austrii okres 1815-1848 nazwano erą Metternicha, były to czasy reakcji i cenzury. W Prusach szlachta wyznawała swoisty liberalizm z powodu utraty wielu przywilejów stanowych na rzecz monarchii. W Rosji panowała arakczejewczyzna, czyli rządy generała Arakczejewa, który za zezwoleniem cara Aleksandra I decydował prawie o wszystkim.

Ruch opozycyjny w Rosji: + był najmniej silny + 1816 – powstaje Związek Ocalenia Publicznego stawiający sobie za cel walkę z ustrojem + 1818 – powstaje Związek Dobra Publicznego z Pawłem Pestlem + 1821 – powstaje Towarzystwo Południowe w Tulczynie i Towarzystwo Północne w Petersburgu, bardziej umiarkowane + 1825 – śmierć Aleksandra I, 14 grudnia wybucha powstanie dekabrystów w Petersburgu, po jego stłumieniu car Mikołaj I (1825-1855) zastosował represje.

Podobne prace

Do góry