Ocena brak

Państwa barbarzyńskie na gruzach Imperium Romanum w V wieku

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

-  415 r. - próba utworzenia gocko-rzymskiego państwa wokół Tuluzy przez Ataulfa, który poślubił siostrę Honoriusza Gallę Placydię

PAŃSTWO WANDALÓW W AFRYCE

-  Genzeryk wspierany w Afryce przez Berberów i zwolenników herezji donatystów zwyciężył Bonifacjusza pod Hipponą,

układ z Aecjuszem (435 r.) – uznanie Wandalów za sprzymierzeńców i redukcja ich zdobyczy

-  439 r. – wznowienie wojnyzdobycie Kartaginy / suwerenność potwierdzona w 442 r. w zamian za dostarczanie zboża do Italii 

-  po upadku Rzymu opanowanie Sycylii, Korsyki, Sardynii i Balearów

PAŃSTWO WIZYGOTÓW

-  król Euryk

rozwiązanie przymierza z Rzymem

-  opanowanie prowincji tarragońskiej, Prowansji

PAŃSWO ODOAKRA

sojusz z senatem rzymskim, zwiększając jego kompetencje administracyjne

-  odzyskanie Sycylii, Noricum i Dalmacji – poprawienie sytuacji żywnościowej

-  skonfiskowanie latyfundystom 1/3 gruntów na wyposażenie armii

najazd króla ostrogockiego Teodoryka Wielkiego, kapitulacja i śmierć Odoakra w 493 r. w Rawennie

Podobne prace

Do góry