Ocena brak

PANSPERMIA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PANSPERMIA (gr. <panspermia> = mie­szanka z wszelkiego gaturiku nasion, od pan = wszystko + sperma = nasienie, zaro­dek) ang. panspermy, panspermism; fr. panspermie; nm. Panspermie

  1. Mieszanina pierwiastków według te­orii kosmogonicznej Anaksagorasa.

  2. filoz. przyr. Pogląd na —> abiogenezę (1) sformułowany przez S. A. Arrheniusa, który materię żywą traktował jako odwie­czną na równi z wszelką materią, a pocho­dzenie życia na Ziemi, jak i na innych pla­netach tłumaczył wędrówkami zarodni­ków drobnoustrojów wraz ze światłem we Wszechświecie.

Podobne prace

Do góry