Ocena brak

PAŃSKI

Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012

Anioł Pański zob. Anioł. Dom Pański zob. Dom (boży). Grób Pański zob. Grób (Św.). Krzyż pański zob. Krzyż (Znosić krzyż). Łaska pańska na pstrym koniu jeździ zob. Panm

Męka Pańska zob. Męka. Modlitwa Pańska zob. Ojciec (Ojcze nasz). Pańscy dawn. słudzy pańscy, służba, straż, wojsko w domu magnackim. Pańskie dawn., grunty dworskie; dawn. pańszczyzna, praca chłopów pańszczyźnianych a. najemnych na gruntach pańskich, dworskich; dawn. praca zarobkowa we dworze.

Chodzić na pańskie dawn. na robotę do dworu. Robić jak na pańskim dawn. niechętnie, opieszale. Pańskie dziady powieść (1888) Michała Bałuckiego, wykpiwająca fanaberie podupadłej rodziny szlacheckiej, ich snobizm i bezproduktywność; przen. ludzie kierowani fałszywymi ambicjami. Rok Pański zob. Rok.

Trzymać się, łapać się, czepiać się (wieszać się u) pańskiej klamki dawn. o drobnej szlachcie - żyć na łasce, na koszt wielkiego pana, magnata; zabiegać o protekcję, poparcie możnych, bogatych. Wieczerza Pańska zob. Ostatni (Ostatnia wieczerza).

Podobne prace

Do góry