Ocena brak

PANPSYCHIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PANPSYCHIZM <gr. pan = wszysko + psyche = tchnienie, dusza) ang. panpsychism; fr. panpsychisme, pampsychisme; nm. Panpsychismus, Pampsychismus

filoz. przyr., metaf. Doktryna przyjmują­ca, że wszelka materia jest nie tylko oży­wiona (—> hylozoizm), lecz także jest natu­ry psychicznej, której najpełniejszym prze­jawem jest ludzka psychika (m. in. jońscy filozofowie przyrody, filozofowie Odro­dzenia, np. B. Telesio, G. Bruno, w czasach nowożytnych — m. in. J. G. Herder, J. W. Goethe, F. W. J. Schelling, G. Th. Fechner, R. H. Lotze, E. Von Hartmann, w Polsce w nowszych czasach — J. B. Gawęcki). -^ Du­sza świata (2).

Wyróżniano (R. Eisler) panpsychizm re­alistyczny, idealistyczny, monadologiczny i panteistyczny, stosując to określenie do wielu różnych doktryn filozoficznych.

Podobne prace

Do góry