Ocena brak

PANLOGIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PANLOGIZM (gr. pan = wszystko + lo­gos = słowo, nauka) ang. panlogism, pallogisme; fr. panlogisme; nm. Panlogismus

Nazwa utworzona przez J. E. Erdmanna (1853) na określenie doktryny G. W. F. He­gla, odnoszona później również do do­ktryny G. W. Leibniza.

  1. syn.-^ Panteizm (d) idealistyczny G. W. F. Hegla, według którego byt utożsamia się z myślą, aktualna zaś rzeczywistość stanowi jedynie etap logicznego rozwoju Absolutu. Wszystko, co racjonalne, jest rzeczywiste, to zaś, co rzeczywiste, jest racjonalne, a zatem to, co rzeczywiste, może być konstruowane na zasadzie samych tylko praw racjonalnego myślenia.

    2. Określenie racjonalistycznych poglą­dów, według których świat i wszystkie za­chodzące w rum procesy są urzeczywistnianiem się -^ rozumu, logosu. Z tego jednak, że rzeczywistość jest racjonalna i że może być wyjaśniana w sposób racjonal­ny, nie wynika, by można ją było wydedukować z praw myślenia.

Podobne prace

Do góry