Ocena brak

PANKALIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PANKALIZM (gr. ipan = wszystko + kalós = piękny) ang. pancalism; fr. pancalisme; nm. Pankalismus

Termin wprowadzony przez J. M. Baldwina (1915) na określenie doktryny, we­dług której —> piękno (1) jest nadrzędną normą tego, co może być ukształtowane estetycznie, a czego zespół stanowi rzeczywistość (estetyczna teoria rzeczywisto­ści); wszelkie inne normy są podporząd­kowane tak ujętemu pięknu. Pankalizm jest odmianą -^ estetyzmu.

Do góry