Ocena brak

Panelowe spotkanie rekrutacyjne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011

Charakterystka

Panelowe spotkanie rekrutacyjne interview- spotkanie rekrutacyjne prowadzone przez co najmniej dwie osoby, które mogą pochodzić z różnych komórek firmy rekrutującej lub spoza niej. Spotkania tego typu są prowadzone w celu zaoszczędzenia czasu, uczestniczą w nich bowiem od razu wszystkie osoby zainteresowane poznaniem kandydata i nie trzeba zwoływać kilku osobnych spotkań z każdą z tych osób. Zapewniają też spójność przekazywanych informacji, zarówno z punktu widzenia kandydata, jak i firmy rekrutującej.


Podobnie jak w wypadku każdego innego rodzaju spotkań rekrutacyjnych, kandydat powinien zawczasu zebrać informacje nie tylko o samym stanowisku, o które się ubiega, ale także o firmie. Informacje te będą pomocne w przygotowaniu się do spotkania. Sytuacja, w której w spotkaniu uczestniczy kilka osób zadających wiele pytań może być niełatwa dla kandydata. Powinien się starać odpowiedzieć na wszystkie pytania po kolei, prosząc o wyjaśnienie wątpliwości, jeśli to potrzebne do zrozumienia jakiegoś pytania. Panel jest okazją dla kandydata do zaprezentowania swoich mocnych stron od razu kilku osobom. Dlatego, mimo że nie powinno się przerywać osobom prowadzącym spotkanie kandydat nie może pozwolić, żeby to oni zdominowali dyskusję. Dobrze jest utrzymywać kontakt wzrokowy ze wszystkimi uczestnikami spotkania, gdyż kandydat zostanie wówczas odebrany jako osoba godna zaufania i opanowana, co jest kluczowym elementem odniesienia sukcesu na tym spotkaniu.


Autor: Dominika Porcja
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry