Ocena brak

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

Autor /palacz Dodano /06.03.2011

1.  wydarzenia historyczne, które prezentował były jedynie tłem dla zaprezentowania jego przygód

2.  szeroka skala realizmu w przedstawianiu życia wojennego i obyczajowego ówczesnej szlachty

3.  używane są makaronizmy, latynizmy

4.  dużo porównań

5.  bardzo długie zdania z orzeczeniem na końcu

6.  język zbliżony do języka potocznego, żywy

7.  narracja - styl gawędziarski, dynamiczny w partiach opisowych, czasami nieco rozwlekły

8.  dialogi krótkie, żywe, dynamiczne

9.  sceny dramatyczne i komediowe

10. wprowadzenie świata zwierzęcego (np.: koń, wydra)

Podobne prace

Do góry