Ocena brak

PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.I. Kraszewskiego

Autor /Like Dodano /13.03.2012

PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.I. Kraszewskiego, wyd., pod krypt. B... B..., we Lwowie 1875. Jeden z ostatnich utworów pisarza związanych z jego" walką publicyst. z galie, konserwatystami, jest satyrą na bezmyślność, utracjuszostwo i kosmopolityzm galie, arystokracji, ujętą w formę pamiętnika młodego hr. Adama, którego „wejście w świat", po nieudanych próbach korzystnego ożenku, kończy się „spłukaniem'' w Monte Carlo. Dzięki zastosowaniu narracji w pierwszej osobie poglądy i postawa życiowa przeciwników polit. autora ulegają wymownej autokompromitacji, ukazując właściwe swoje oblicze.

Wyd. W. 1957. 

Stanisław Burkot

Podobne prace

Do góry