Ocena brak

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych"

Autor /Like Dodano /13.03.2012

PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych", czasopismo nauk.-lit., wyd. w Warszawie w 1 półroczu 1819 co 6 tygodni przez grono byłych uczniów —> Liceum Krzemienieckiego, pod red. prawdop. F. Skomorowskiego. Stanowiło kontynuację „Ćwiczeń Nauk.", jednakże brak w zespole najwybitniejszej indywidualności -T. Zaborowskiego, wpłynął na rozluźnienie założeń programowych, widoczne przede wszystkim w zamieszczaniu tłumaczeń, a także omówień literatury obcej; wyraziściej też zarysowały się sympatie dla tendencji i zjawisk preromant.: drukowano tłum. poezji lud., K. Lacha Szyrmy omówienie ballady G.A. Burgera Lenora, J.U. Niemcewicza parafrazę ballady W. Wordswortha Jest nas siedmioro. Poszerzyła się współpraca z autorami spoza kręgu krzemieńczan: K. Brodziński ogłosił kilka . wierszy (m. in. Pieśń żołnierza nad rzeką Moskwą, sielanka Oldyna) i przekł. Pieśni Madagaskaru E.D. Pamyego), J. Lelewel rozprawę z wczesnych dziejów Polski; rozległością tematyki redakcja podjęła rywalizację z —> „Pamiętnikiem Warszawskim".

Bibliografia —> „Ćwiczenia Naukowe". 

Podobne prace

Do góry