Ocena brak

PAMIĘTNIK DLA PŁCI PIĘKNEJ. Pismo różnym rodzajom poezji i prozy poświęcone

Autor /yogra Dodano /13.03.2012

PAMIĘTNIK DLA PŁCI PIĘKNEJ. Pismo różnym rodzajom poezji i prozy poświęcone, dwutygodnik lit. dla kobiet, wyd. (i red.) w Warszawie 11-30 XI 1830 przez K. Gaszyńskiego i L. Zienkowicza (t. 3-4 przez Zienkowicza) przy współpracy K. Danielewicza i D. Magnuszewskiego. Pismo nie miało określonego oblicza, nie opowiedziało się w sporze lit. ani po stronie klasyków, ani romantyków. Drukowało gł. prozę i poezję młodych: Gaszyńskiego, M. Gosławskiego, Z. Krasińskiego (m. in. prwdr. „powieści nar." Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki i „powieści korsykańskiej" Teodoro, król borów), L. Rettla, R. Suchodolskiego, Zienkowicza, ze starszych m. in. K. Brodzińskiego przekłady serb. i czes. pieśni lud.; ponadto zamieszczało, wg określenia Lelewela, „z dzieł drukowanych i rękopismów, prozy i wierszów na równi, co by się lekkiemu podało czytaniu".

Hanna Tadeusiewicz

Podobne prace

Do góry