Ocena brak

Pamięci fazy

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

pamięci fazy - trzy stadia pamięci wyodrębniane spe-kulatywnie, na podstawie ich występowania w określonej sekwencji czasowej: —zapamiętywanie, >-przechowywanie i — przypominanie. Wystąpienie jednego ogniwa nic musi automatycznie wywoływać następnych, wiadomo bowiem, iż zapamiętanie nic zawsze prowadzi do długotrwałego przechowania, a to, co jest przechowywane, niekiedy nigdy nie ulega przypomnieniu. Dlatego też dogodniej jest mówić o procesach zapamiętywania, przechowywania i przypominania, niż traktować pamięć jako jeden proces. Niektórzy autorzy ostatnią z faz pamięci określają jako odtwarzanie, natomiast przypominanie wraz z — rozpoznawaniem traktują jako formę odtwarzania.

Podobne prace

Do góry