Ocena brak

pamięć krótkotrwała

Autor /gapcio Dodano /08.01.2013

pamięć krótkotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.k. zaczął być szerzej stosowany w psychologii pamięci w drugiej połowie XX w., częściowo obejmując zakresem znaczeniowym len rodzaj pamięci, który wcześniej określano jako pamięć dynamiczna łub bezpośrednia. P.k. została wyodrębniona w odróżnieniu od ->-pamięci długotrwałej. Podstawą rozróżnienia obu pamięci były wyniki badań świadczące o tym, iż pewne czynniki zewnętrzne mogą wpływać na występowanie zmian jedynie w odniesieniu do p.k. Szczególnie dobrze udokumentowany zosta! destrukcyjny wpływ na p.k. takich czynników, jak szok elektryczny, narkoza, niedotlenienie mózgu, podwyższenie temperatury ciała, prowadzących do znacznych ubytków, a czasami nawet do całkowitej niepamięci. Zaburzenia p.k. stwierdzano również w rezultacie wprowadzania bodźców interpolowanych (->- interferencja proakty-wna, -^interferencja retroaktywna, materiał interpolowany). Dane przemawiające za wyodrębnieniem p.k. i pamięci długotrwałej pochodzą także z badań nad odtwarzaniem ■*- materiału seryjnego przekraczającego zakres pamięci bezpośredniej, prezentowanego sukcesywnie. Krzywa przedstawiająca prawdopodobieństwo prawidłowego odtworzenia kolejnych elementów materiału wykazuje m.in. występowanie efektu świeżości, interpretowane jako przejaw p.k. Na gruncie fizjologii za mechanizm p.k. uważa się zmiany czynnościowe w układzie nerwowym powstające w efekcie zadziałania bodźca, polegające na krążeniu impulsów w zamkniętych obwodach neuronów. Zmiany te utrzymują się przez pewien czas, nawet po ustaniu stymulacji, gdyż raz pobudzone neurony w zamkniętych obwodach wykazują właściwość samopobudzania. Mechanizmem krążenia impulsów w obwodach zamkniętych wyjaśnia się również powszechnie obserwowane zjawiska większej łatwości i szczegółowości w przypominaniu wydarzeń, które zaszły niedawno, a więc zarejestrowanych w p.k., niż wydarzeń dawniejszych. W — wielomagazynowych modelach pamięci p.k. jest traktowana jako jeden z magazynów pamięci, w którym przechowywane są informacje przekazane z pamięci ultrakrótkotrwałej i pamięci długotrwałej w celu poddania ich różnorodnym operacjom. Znalezienie się informacji w magazynie pamięci krótkotrwałej jest związane z objęciem ich świadomością przez podmiot (—pamięć a świadomość). P.k. odznacza się ograniczoną pojemnością, odpowiadającą zakresowi pamięci bezpośredniej, a także ograniczonym czasem przechowywania zawartych w niej informacji, szacowanym na ok. 30-40 sck. Przyjmuje się, że p.k. może przechowywać zarówno treści obrazowe, jak i werbalne. Te ostatnie mogą być zarejestrowane w — kodzie akustycznym,  kodzie wizualnym i —kodzie semantycznym.

Podobne prace

Do góry